header.png
vrijdag 3 juli 2020

Klik op foto of logo voor meer info!

Gemengde Zangvereniging "de Maasklanken"

In de Algemene Ledenvergadering van de Gemengde Zangvereniging “De Maasklanken”,
gehouden op 23 oktober 2012 hebben de leden, met pijn in het hart, het besluit genomen de vereniging per eind 2012 op te heffen.
Na bijna 55 jaar gaat daarmee opnieuw een stukje van de historie van Heijen verloren.
Er zijn meerdere redenen waarom deze vereniging tot deze pijnlijke beslissing is gekomen. Het dalend aantal leden –vooral mannen – door opzegging of overlijden en het uitblijven van nieuwe leden –vooral jeugd- heeft ertoe geleid, dat de continuïteit niet langer verzekerd is.
Om te voorkomen dat er op termijn ook nog financiële problemen zouden kunnen ontstaan door gelijkblijvende kosten en dalende inkomsten, moest dit besluit nu al genomen worden.
Het uitblijven van groei door nieuwe aanwas vanuit de jeugd speelt niet alleen de zangvereniging parten.
Ook andere verenigingen kampen met hetzelfde probleem, dat in de toekomst
zal leiden tot een verschraling van het verenigingsleven in de dorpen.

Het Heijens volkslied, dat te horen is op deze website, wordt gezongen door de Maasklanken.
Meer info: link

Zangvereniging_Maasklanken


Maasklanken-foto