Bij het aanbieden van de klachten van de Heijenaren werd maart 2012 door Rijkswaterstaat toegezegd dat er aanpassingen zouden worden verricht aan de deklaag. Op 6 en 7 juni 2013 zijn wel als tussenoplossing de bulten van de voegen tussen de platen afgehaald, maar de geluidsoverlast werd alleen maar erger. De communicatie hierover liep nogal stroef, maar na veel mailen en bellen is 13 augustus jl. een delegatie van 3 personen in Heijen geweest om de situatie nog eens te bekijken en te bespreken.
De heren erkenden dat het asfalt en de voegen van de brug erg slecht zijn. In feite is dit de brug met de slechtste deklaag op dit moment. Helaas voor Heijen hebben andere bruggen en wegdekdelen nu prioriteit. “Onze” renovatie is uitgesteld van 2015 naar 2016. Wel is toegezegd dat er onderzocht zal worden of er weer een andere aanpassing kan worden verricht aan de voegen, hoewel Rijkswaterstaat van mening is dat er technisch gezien eigenlijk geen alternatief is. Voor einde oktober zal Hèjje Mojjer hier bericht over ontvangen. Desgevraagd heeft Rijkswaterstaat een verklaring opgesteld voor Heijen, die we hieronder is weergegeven.

Verslag Rijksdienst Wegverkeer:
De deklaag van de A77 ter hoogte van Heijen bestaat uit Dicht Asfalt Beton (DAB). Omdat de deklaag dringend onderhoud nodig had is in het voorjaar van 2013 Levensduur Verlengend Onderhoud ( LVO) toegepast. De LVO maatregelen zorgen ervoor dat de weg goed bereidbaar blijft tot het moment waarop (Integraal Groot Onderhoud) IGO plaatsvindt. IGO was gepland in 2015. Omdat er helaas minder financiën beschikbaar zijn voor onderhoud is de planning bijgesteld. Het IGO op het betreffende weggedeelte is nu gepland in 2016. De reden waarom ervoor gekozen is om IGO op de A77 uit te stellen komt enerzijds voort uit het feit dat de huidige deklaag uit DAB bestaat. Indien in de periode tot 2016 schade ontstaat aan de deklaag dan is deze eenvoudig (dus goedkoop) te verhelpen, dit in tegenstelling tot ZOAB. Anderzijds speelt de relatief lage verkeersintensiteit op de A77 een rol in het verschuiven van de planning. De LVO maatregel die dit voorjaar is toegepast op de verharding van de brug over de Oude Maasarm bestaat uit een dunne laag Emulsie AsfaltBeton (EAB) op de rechter rijstrook. Hiermee is de spoorvorming opgeheven en de deklaag versterkt.

 

 Terug naar Hejje Mojjer bestuursverslagen 2013