Wat is een dorpsommetje:

Ommetjes zijn kleine wandelingen dichtbij huis. Ze zijn van groot belang voor de leefbaarheid, omdat ze het buitengebied verbinden met stad en dorp en toegankelijk maken voor bewoners en wandelaars. Het kan gaan om bestaande (onverharde) paden of de aanleg of het herstel van historische paden langs akkers, houtwallen,heggen of beken. Hiermee wordt het ‘rondje dichtbij huis’ weer mogelijk.
Deze verbindingen zijn van groot belang voor de identiteit van het dorp of de wijk en het welzijn van bewoners. Verder kan het karakteristieke groen in het cultuurlandschappen weer zicht- en beleefbaar verbeterd worden. Dat is niet alleen van belang voor de mensen die hier wonen, werken en recreëren. Maar ook voor de planten en dieren die hier kunnen voorkomen.

Op zondag 01 juli 2012 is er door het onthullen van het Dorpsommetje bord door Paul en Martha Toonen het Dorpsommetjes  "He.js Rundje van Hejje Mojjer" officieel geopend.
Dorpsommetje Paul en Martha opening 01-07-2012-klein
Folder Dorpsommetjes He.js Rundje van Hejje Mojjer, klik hier: Dorpsommetjes

Video Dorpsommetjes:

  • 05 -1