maandag 27 maart 2023

1. Opzetten Thuiskamer in Heijen 2016

Wat is het doel?

Huiskamers zijn kleinschalige ontmoetingsruimtes voor senioren, met als doel om de maatschappelijke participatie en sociale ontmoeting van senioren zo lang mogelijk in hun eigen woon- en leefomgeving te bevorderen.
Een Huiskamer is een laagdrempelige ontmoetingsplek, waar activiteiten plaatsvinden en worden georganiseerd, meestal samen met de vrijwilligers.  De Huiskamers zijn bedoeld voor mensen die behoefte hebben aan een praatje en die gezellig samen iets willen doen, zoals een spelletje of wat knutselen. De huiskamer is een plek waar ouderen elkaar ontmoeten, een maaltijd kunnen nuttigen of elkaar gezelschap houden, zodat inwoners niet vereenzamen

Wie gaat het doen

Een thuiskamer zonder medewerking van Destion is financieel onhaalbaar. Momenteel lopen de plannen voor bebouwing aan de Hoofdstraat. Het gaat hier om 10 nultrede woningen en 1 thuiskamer ruimte.

Héjje Mojjer zal het voortouw nemen om het van de grond te krijgen, daarna moet het door een op te richten stichting over genomen worden.

Opstart, initiatief Héjje Mojjer

Er moet een stuurgroep opgezet, en het draagvlak in het dorp gepolst worden. Hiervoor zal er met de doelgroep (60 plussers), de KBO, Toomp, initiatief nemers en vrijwilligers gepraat moeten worden en een stuurgroep gerealiseerd worden die kartrekker van het project worden.

Synthese heeft ervaring met het opzetten van huiskamer projecten en kunnen helpen een fundament te leggen.

De volgende mensen zijn uitgenodigd op 1 november,19.30u in D’n Toomp

Vrijwilligers:   

Vak expert  :

 Verenigingen of stichtingen:

                         KBO

                         Zonnebloem,

                         Zij actief

                         D’n Toomp

De agenda 1 november 19.30u D’n Toomp

  1. Welkom en voorstellen
  2. Uitwisselen kennis/beelden van Huuskamers - verwachtingen
  3. Doel Thuiskamer Heijen
  4. Stand van zaken m.b.t. bouwen, mogelijke datum
  5. Verkennen: hoe gaan we te werk?

 - ervaringen Ven Zelderheide en Afferden, achtergronden

  1. Taken verdelen
    - stichting oprichten - doelstelling formuleren

- klankbord/werkgroep
7. Afspraken