maandag 29 mei 2023

3. Hejs Nejs mei 2018: Huiskamer project Heijen

Waarom een huiskamer?

Gezien de stijgende vergrijzing en het groeiende aantal (eenzame) ouderen zijn er steeds meer huiskamer projecten. De overheid trekt zich steeds verder terug uit de zorg en sluit zelfs zorgcentra. De huiskamer biedt de mogelijkheid om deze mensen uit hun sociaal isolement te halen. Het is ook een ruimte om te  ontmoeten, te ontspannen, voor activiteiten of om gezamenlijk een warme maaltijd te nuttigen. In de regio zijn al verschillende huiskamer projecten die goed draaien en omarmt worden door de gemeenschap.

Lees meer...

2. Aftrap Thuuskamer Heijen, 02-11-2016

Verslag Aftrap Thuuskamer Heijen, 02-11-2016, Toomp Heijen

Net als al in Ven Zelderheide en Afferden wil Destion nultrede woningen bouwen aan de Hoofdstaat en daar een huiskamer project realiseren. Om deze reden heeft Hèjje Mojjer een oproep geplaatst  in het Héjs Néjs waarop enkele mensen gereageerd hebben. Deze mensen en enkele verenigingen en stichtingen die raakvlak hebben met de Thuuskamer zijn uitgenodigd voor een eerste overleg. Onder aan dit verslag staat de lijst van aanwezigen.

Lees meer...

1. Opzetten Thuiskamer in Heijen 2016

Wat is het doel?

Huiskamers zijn kleinschalige ontmoetingsruimtes voor senioren, met als doel om de maatschappelijke participatie en sociale ontmoeting van senioren zo lang mogelijk in hun eigen woon- en leefomgeving te bevorderen.
Een Huiskamer is een laagdrempelige ontmoetingsplek, waar activiteiten plaatsvinden en worden georganiseerd, meestal samen met de vrijwilligers.  De Huiskamers zijn bedoeld voor mensen die behoefte hebben aan een praatje en die gezellig samen iets willen doen, zoals een spelletje of wat knutselen. De huiskamer is een plek waar ouderen elkaar ontmoeten, een maaltijd kunnen nuttigen of elkaar gezelschap houden, zodat inwoners niet vereenzamen

Lees meer...