header.png
vrijdag 29 mei 2020

Verenigingsoverleg

Van oktober 29, 2019 19:30 tot oktober 29, 2019 21:30
Geplaatst door Gerda Franken
Categorieën: Heijen
Gezien: 105

Dit overleg is een van de actiepunten van het Voorzieningenplan van oktober 2018. Het doel is dat verenigingen en organisaties
nog meer samenwerken, zodat Heijen een aantrekkelijk verenigingsleven houdt. In deze tijd is er vaak een tekort aan vrijwilligers
en bestuursleden. Samen willen we toekomstgericht nadenken over het aanspreken van sponsoren, organiseren van vrijwilligers,
afstemmen en organiseren van activiteiten en mogelijk koppelen van bestuursactiviteiten.
Zoals afgesproken in het verenigingsoverleg van 23 april is aanstaande 29 oktober het derde overleg van dit jaar.