Hejje Mojjer ontving van de Natuur en Milieu Federatie, afd. Limburg onderstaand verzoek:

Mocht je belangstelling hebben voor natuur en gebiedsontwikkeling in onze regio  en wil je voor verbeteringen daarvan graag wat vrije tijd spenderen? Dan ben je van harte uitgenodigd je aan te melden bij Andrea Bakker [Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.]

Wil je naast de informatie in deze mail ook graag het "plan van aanpak" willen inzien?

Beantwoord dan deze mail met de opmerking "Plan van aanpak' en dan sturen we je dit nog toe.

 

Met vriendelijke groet,

Sjef Smeets,

secretaris HèjjeMojjer

hejje mojjer logo 20x25

 

Hallo nieuwe bestuur van Hèjje Mojjer,

Voor het gebiedsproces Maasduinen zoeken wij betrokken burgers, verenigd vanuit ons achterban of niet, die een bijdrage willen leveren aan de integrale aanpak van opgaven en doelen voor natuur, water en klimaat voor het landelijke gebied; het ontwikkelen van een toekomstbestendig landelijk gebied (zie email onderaan).

Ik zou graag breed aan jullie willen voorleggen (als burger als vanuit Hèjje Mojjer) of jullie mee zouden willen doen? Ons doel is zeker twee personen per deelgebied.

Met vriendelijke groet,

Andrea Bakker

Adviseur Landbouw & Milieu

NATUUR EN MILIEU

Kapellerpoort 1 6041 HZ Roermond Tel. 06 -82097543

www.nmflimburg.nl

 

 

LPLG gebiedsprocessen binnenkort van start - Kansen voor nieuwe balans in het landelijke gebied

Sinds de PAS-uitspraak van mei 2019, maar eigenlijk ruim daarvoor al, stoeit Nederland met de zoektocht naar een balans tussen natuur, industrie, wonen, mobiliteit en landbouw. In de afgelopen jaren is door juridische uitspraken duidelijk geworden dat het Rijk en de provincies niet op dezelfde voet verder kunnen en dat er op de heel korte termijn een totaalpakket moet komen waarin de balans fors uitslaat ten gunste van de natuur. Alleen dan kan de vergunningverlening - op termijn – van het slot en komen we écht tot natuurherstel. Deze transitie van het landelijke gebied krijgt vorm in het Limburgse Programma Landelijk Gebied – de Limburgse inbreng voor het Nationaal Programma Landelijk Gebied -  dat in de zomer 2023 gereed moet zijn.

Wettelijke doelen voor Natuur, Water en Klimaat

De provincies krijgen van het Rijk de doelen en kaders en mogen daarbinnen zelf bepalen op welke wijze die doelstellingen worden bereikt. De Provincie Limburg zegt toe zich maximaal in te spannen om de tien doelen voor natuur, klimaat en water (zie figuur 1) te halen en kiest er bewust voor om dit in samenwerking met alle gebiedspartners te doen. Naast de wettelijke doelstellingen heeft de provincie extra Limburgse doelen geformuleerd:

o    Perspectief voor sectoren

o    Houdbare vergunningverlening

o    Leefbaarheid

o    Landschappelijke kwaliteit

Natuur Water Klimaat

Figuur 1: drie opgaven en tien doelen

 

De gebieden – en dus wij allen – zijn aan zet!

De provincie Limburg is eindverantwoordelijke voor het totale Limburgse gebiedsprogramma maar kiest voor een gebiedsgericht planproces waarbij Limburg is verdeeld in vier deelgebieden: 1) Maasduinen, 2) De Peel, 3) Meinweg, Roer- en Swalmdal en 4) Zuid-Limburg.

Hier zullen de plannen voor het landelijke gebied de komende maanden uitgewerkt worden in gebiedstafels. En wij zijn zeer verheugd dat er in elk van de gebieden een lokale afvaardiging van ons achterban betrokken zal zijn. Zij staan voor een belangrijke taak om samen met de NMF Limburg:

o   zich in te zetten voor het natuur en milieubelang;

o   lokale groepen te betrekken en terugkoppelen;

o   kennis en netwerk samen te brengen voor projecten;

o   proactief draagvlak te creëren voor het gebiedsplan.

Wij beseffen ons dat dit een uitdagende taak is; De tijdslijnen zijn kort, de integrale opgave soms complex en het spanningsveld tussen belangen van gebiedspartners groot. In 2022 zullen wij met deze lokale gebiedsvertegenwoordigers samen werken aan een structuur om met jullie, ons achterban, te communiceren en samen te werken. In januari 2023 hopen wij de eerste ideeën te kunnen delen!