Op 1 mei j.l. werd na 3 jaar weer het traditionele koning schieten gehouden op schietterrein “de Maasarm” aan de Mergeldijk in Heijen.

Nadat de bomen gevrijwaard waren werd de nieuwe gildepriester pastoor Kessels uit Gennep geïnstalleerd. Het gilde had al sinds september 2019 geen gildepriester meer. Aangezien pastoor Kessels nu ook de belangen van Heijen behartigd, had het gilde hem gevraagd of hij hun gildepriester wou worden en hij had toegestemd.

Aan de gildepriester en de keizer van het gilde dhr. Wim Roosengarten werd de eer gegeven om de hereschoten te lossen.

Daarna kon het publiek en het gilde beginnen aan de wedstrijd voor het koningschap. Nadat bij het gilde de kop (na 2 schoten) en de rechtervleugel (na 150 schoten) eraf geschoten waren, begon om 15.15 uur de strijd bij het gilde voor het koningschap. Het was erg spannend en na het 245e schot werd gildezuster Samantha v. Uijtert de nieuwe koning. Voor Samantha is dit de 3e keer dat zij koning wordt. Bij het publiek schoot na 212 schoten dhr. René Janssen uit Gennep het laatste restje eraf. Het was een erg gezellige middag en iedereen had ervan genoten.

Nadat de prijzen uitgereikt waren en de koning geïnstalleerd was werd haar om 19.00 uur een receptie aangeboden. De gildes en schutterijen uit de omgevingen kwamen om de koning te feliciteren en het voelde weer als vanouds, het samenzijn, elkaar weer te zien en te spreken. Het voelde goed. Nadat de gasten vertrokken waren moest alles weer opgeruimd worden en teruggebracht worden naar “Den Toomp”, maar dat was voor iedereen geen probleem. Om 22.00 uur keerde iedereen huiswaarts.