Om de wensen die er binnen de Heijense gemeenschap leven ten aanzien van de leef-, woon- en werkomgeving in een korte en bondige samenvatting te weergeven is door de Werkgroep Wonen een schitterende digitale praatplaat gecreëerd.

Duurzaam Heijen
In bovenstaande ‘prent’ is in beeld gebracht hoe we samen willen bouwen aan een vitaal en duurzaam Heijen.

o Door met de cursor over de tekstblokjes te gaan verschijnen er uitklap-teksten/tekstwolkjes. Achter diverse tekstwolkjes zit een link naar een internetpagina, te bereiken door er op te klikken.

o De digitale versie kan op het scherm worden vergroot door in de werkbalk helemaal onderaan op het icoontje ‘full screen’ te klikken.

Heijen wil graag met de gemeente en instanties in gesprek om samen te overleggen wat en hoe we e.e.a. kunnen realiseren, maar ook om hulp te vragen. Door de inbreng van de verenigingen, de gemeente en de andere partijen kunnen ook weer nieuwe kansen, inzichten en ideeën ontstaan.

Om ook gezamenlijk tot zichtbare resultaten te komen wil het dorp graag concrete afspraken maken. Het gezamenlijk opstellen van een integrale stedenbouwkundige studie is voor Heijen ons inziens een belangrijk punt.

De prent is gemaakt door de werkgroep Wonen van Hèjje Mojjer met steun van: Basisschool De Heggerank, Fanfare E.M.M., VV Heijen, Tennisvereniging LTC De Heikamp, C.V. De Wortelpin, Sint Dionysiusgilde, Recreanten volleybal V.C.R.H, KBO, De Zonnebloem, Gezinskoor, Nej Hejs, Revuegroep, Vrienden van Heijen, Oranje comité, Gemeenschapshuis D’n Toomp, De kamer en Hèjje Mojjer.