header.png
dinsdag 19 november 2019

09-10-2018: Presentatie voorzieningenplan dinsdag 9 oktober

zonnepark heijenDinsdag 9 oktober wordt om 19.30 uur in d’n Toomp in Heijen het nieuwe Voorzieningenplan aan de inwoners van Heijen en aan de wethouders en leden van de gemeenteraad van Gennep gepresenteerd.

Het voorzieningenplan heeft de mooie titel “Heijen in beweging” meegekregen.

Het afgelopen jaar zijn verenigingen (CV de Wortelpin, Fanfare E.M.M., St. Dionysius Gilde, KBO, D’n Toomp, LTC de Heikamp, Stichting Zonnebloem, Werkgroep de Huuskamer, het Oranje comité, ZijActief, VV Heijen en Hèjje Mojjer), basisschool De Heggerank en actieve inwoners als karttrekker bezig geweest met het opstellen van een voorzieningenplan. E.e.a. werd begeleid door Spirato/Vereniging Kleine Kernen Limburg met financiële ondersteuning van Gemeente Gennep. Het voorzieningenplan is een vervolg op het in 2009 verschenen Dorpsontwikkelingsplan van Hèjje Mojjer.

In mei 2017 is op verzoek van gemeente Gennep aan diverse verenigingen gevraagd om vooruit te kijken: ‘Wat heeft Heijen nodig voor de toekomst?’. Vanuit Heijen gezien: ‘Wat is nodig om Heijen attractief en dynamisch te laten blijven zodat mensen hier graag willen (blijven of komen) wonen?’ Vanuit deze uitwisseling ligt er nu een visie voor Heijen van waaruit concrete activiteiten/projecten, zijn geformuleerd met als belangrijkste speerpunten: woningbouw (basis voor toekomstige leefbaarheid), behouden basisniveau van voorzieningen,  samenwerken tussen verenigingen (ook nodig i.v.m. tekort aan vrijwilligers), realiseren van een multifunctionele accommodatie (school, d’n Toomp, KDV/BSO en gymzaal).

De leden van de werkgroep Voorzieningenplan hopen op uw aanwezigheid en zien uit naar uw reacties. Om 21.00 u. wordt dit onderdeel afgerond.

Na een korte pauze wordt verder op deze avond met de aanwezige Heijenaren opgehaald wat Kronos voor Heijen kan betekenen i.v.m. het beoogde Zonnepark.

Om 21.30 u. wordt de bijeenkomst afgesloten