2 Maart is de gemeenteraad door het College geïnformeerd over een "evaluatierapport participatieproces december 2023". Deze informatie ging vergezeld van een brief van de initiatiefnemers waarin zij reageren op het evaluatierapport.

Op 13 maart is Hèjje Mojjer eveneens geïnformeerd door de gemeente omtrent het evaluatierapport en bijbehorende stukken. Op met name de brief van de initiatiefnemers heeft Hèjje Mojjer gereageerd met betrekking tot hun zienswijze op de communicatie. Voor deze brief en verdere stukken klik op onderstaande PDF-logo's.

PDF logoRaadsbrief evaluatieparticipatie 12 maart 2024
(Getekende RIB - uitkomsten evaluatie.pdf)
 

PDF logo240205_Brief aan College_reactie evaluatie participatieproces (brief van initiatiefnemers)

PDF logoEvaluatierapport Participatie december 2023

PDF logoBrief Hèjje Mojjer aan College van Burgemeester en Wethouders m.b.t. rapport haven