header-carnaval.png
zondag 18 februari 2018

Namen van straten

De namen van straten en wegen hebben een eigen geschiedenis; ze zijn vaak zelfs spiegels van lokale historie. Men kan er soms beroepen in terug kennen die eens in de stad of het dorp uitgeoefend werden, maar heden ten dage verdwenen zijn. Of we vinden er verwijzingen naar gebouwen, veldnamen en terreinomstandigheden. Personen die voor land, regio of plaats belangrijk geweest zijn, worden door een straatnaam in herinnering gehouden. De laatste 40 -50 jaar worden ook straten vernoemd naar vogels, vissen, zoogdieren,  bomen, planten enz. Het weglaten van uitgangen zoals - straat en -weg werd een trend.
 
Op deze website geven we een korte uitleg van de benaming van de straten in Heijen.
(bron: "Straatnamen van de gemeente Gennep verklaard en toegelicht" door Wiel van Dinter en "Wikepedia))
 
schutterspad googleschutterspadaDe zandweg die voorheen naar het schuttersveld van het St. Dionysiusgilde liep.
 
 
 
 
 
 
schaafsebosweg googleschaafseboswegaHeeft misschien iets te maken met een schafferie = een kamer waar de geldelijke administratie van pachten e.d. geregeld werd.
 
lage schaafseboswega
 Verwijst naar de boerenhoeve "de Schaaf".
 
 
dalwegdalweg googleVóór egalisatie van dit terrein ten behoeve van woningbouw was hier een laag gelegen komvormig gebied, omgeven door hoger terrein, met andere woorden: een dag.
 
 
 
 
kempkenweg 1kempkenweg google"Kempe" is het verkleinwoord van "kamp" dit is een door een aarden wal, struiken of bomen omgeven stuk bouw- of grasland. Hier een ontgonnen perceel akkerland met aan de bosrand een boerderijtje, dat ook 't Kempke heette (nu kleedlokaal van de voetbalclub).
 
 
 
dionisiusstraatdionisiusstraat googlDe straat is vernoemd naar de patroon van de Heijense kerk Sint-Dionysius ( De straatnaam is op het bordje dus verkeerd gespeld) De heilige leefde in de tweede helft van de derde eeuw, was de eerste bisschop van Parijs (Saint Denis); hij stierf door onthoofding de marteldood. Was eerst de H.-Martinus de nationale heilige, sedert de Karolingische tijd neemt St.-Dionysius die ereplaats in. Het nationale heiligdom wordt dan het klooster Saint Denis, waar de hoge Franse Adel begraven ligt.
 
karrevensewegkarrevenseweg gogleHet gebied waarin deze weg loopt, was vroeger een moeras. Bij de ontginning tot bouw- en grasland werd de moer met kar en paard afgevoerd en het ontstane ven met karrenvrachten bruikbare grond dicht gereden.
 
 
 
 
diekendaaldiekendaal gAl suggereert de naam een dal langs de dijk, het is een hoog gelegen gebied waar al in de Romeinse tijd(100-400 nC) mensen hun vaste woonplek hadden. Tijdens het land bewerken kwamen er in de vorige eeuw kruiken en potten aan het licht, die archeologen uit de laat-Romeinse periode dateerden. In 1836 staat hier het tolhuis nr. 22 voor de inning van het weggeld.
Om boeren uit Heijen en  omgeving de lange weg naar Gennep te besparen verrijst er in 1862 een korenwindmolen aan de oostzijde van de weg. De huidige weg volgt gedeeltelijk het tracé van de vroegere rijksweg, die toen door het dorp Heijen liep.
Langs deze weg ging in 1913 de tram Nijmegen-Venlo v.v. rijden met een halte bij die molen. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog boden de Duitse militairen hier hevige tegenstaand aan de oprukkende Britse legereenheden. De Heijense korenmolen werd door de terugtrekkende Duitsers opgeblazen.

Het Diekendaal is een gehucht in Heijen en is gelegen in een bos. Uit archeologisch onderzoek blijkt dat er in 500 voor Christus al land werd verbouwd op de plaats van het huidige Diekendaal. Diekendaal wordt voor het eerst vermeld op een kaart uit 1682.

 
Lijsterbesstraatlijsterbesstraat heijenDe lijsterbes is een boom of grote struik met een overdaad aan bloemen en vruchten. De kleine, fel oranje gekleurde bessen zijn zeer geliefd bij vogels.
Lijsterbes is een geslacht van bomen en heesters uit de rozenfamile. Het geslacht komt van nature voor op het noordelijk halfrond, vooral in Europa en Azië. Veel soorten uit dit geslacht worden aangeplant als sierboom.
 
 
 
 
burchtwegburchtweg gDeze weg heet naar de eerste "burcht" van Heijen, een versterkte boerderij die in 1437 door Hendrik Spanrebock met verlof van de hertog van Kleef in de nabijheid gebouwd werd. Deze hofstede (boerderij) heette, zoals de huidige boerderij ter plaatse, "de Burcht".
 
 
 
 

.