header.png
donderdag 2 oktober 2014

De herfst is in aantocht

Een logisch gevolg van dit seizoen is dat er meer organisch afval ontstaat. De onderhoudsdienst van de gemeente zet zich in om de openbare ruimte schoon en netjes te houden. Daarnaast worden er in oktober (vanaf week 41 en 42) weer bladbakken geplaatst op de gebruikelijke plaatsen waar veel en grote gemeentelijke bomen staan.

Lees meer...

Kosten voor ruimtelijke initiatieven

De gemeente Gennep wil kosten die zij maakt in het kader van een nieuw ruimtelijk initiatief verhalen op de initiatiefnemers van het plan. De wijze waarop staat beschreven in de nota kostenverhaal ruimtelijke initiatieven. Deze nota stelde de gemeenteraad op 8 september 2014 vast. Wanneer verhaalt gemeente kosten op initiatiefnemers? Het gaat om initiatieven die niet in overeenstemming zijn met het geldende bestemmingsplan, of die niet via een binnenplanse afwijkingsbevoegdheid opgelost kunnen worden. Deze initiatieven worden standaard tegen het licht gehouden. Uitgangspunt is dat de gemeente alle door haar gemaakte kosten wil verhalen op de initiatiefnemers door middel van maatwerk.

Fonds voor infiltratie hemelwater

Iemand die (her)bouwplannen heeft, moet ervoor zorgen dat afvalwater en hemelwater gescheiden wordt afgevoerd. Als regenwater niet op eigen terrein in de bodem kan wegzakken, dan komt het Fonds Hemelwaterinfiltratie in beeld.

Lees meer...

Met de bus naar Maastricht op 11-11

Evenals voorgaande jaren rijdt er vanuit Heijen een bus naar Maastricht voor een bezoek aan “de ellufde van de ellufde”.
De kosten van de bus bedragen € 15 per persoon. Men kan zich opgeven bij Jan de Valk.
Wees er vlot bij, want  vol = vol! Op dinsdag 11 november vertrekt de bus om 7.45 uur vanaf Zaal Schuttershof.

Vervanging asfalt N291 bij Ottersum

In opdracht van provincie Limburg voert KWS Infra onderhoudswerkzaamheden uit aan de N291 tussen de komgrens (Nijmeegseweg nr 52) en de St. Lambertuskerk in Ottersum. Op donderdag 2 oktober wordt de complete asfaltdeklaag vervangen, inclusief rode fietsstroken.
De werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf 05.00 uur tot laat in de avond. Er wordt alles aan gedaan om de (geluids)overlast te beperken, maar de werkzaamheden zullen overlast met zich meebrengen.

Lees meer...

Evenementen en Diversen