header.png
zondag 1 mei 2016

Wie wordt de nieuwe gildekoning(in) van het Heijense gilde Sint Dionysius!?

Zondag 1 mei is het weer zover en barst de strijd om de titel koning(in) van het Sint Dionysiusgilde weer los. Jarenlang organiseerde we dit op ons mooie schietterrein de Maasarm, maar vorig jaar hebben we het koningschieten als proef verplaatst naar ‘het evenemententerrein’ om meer mensen in en rondom Heijen te laten zien wat het koningschieten inhoud. Dit was ondanks het slechte weer een groot succes. Zo groot dat we het dit jaar herhalen.

Lees meer...

Dodenherdenking op 4 mei

Woensdag 4 mei vindt de jaarlijkse gezamenlijke dodenherdenking van de gemeente Gennep plaats in Milsbeek. De plechtigheden staan in het teken van het landelijke thema ‘Geef vrijheid door’. Iedereen is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Lees meer...

Gemeenteraad besluit over opvang vluchtelingen in Huys Heijen

De Gennepse gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering van 18 april besloten om akkoord te gaan met het vestigen van een asielzoekerscentrum op de locatie Huys Heijen voor maximaal 101 vluchtelingen gedurende een periode van maximaal 5 jaar. De gemeenteraad heeft aangegeven dat alle verblijfsruimten en voorzieningen voor de vluchtelingen in bestaande gebouwen ondergebracht moeten worden. Voor het plaatsen van (tijdelijke) units of nieuwbouw ten behoeve van de vluchtelingenopvang is geen draagvlak bij de gemeenteraad. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is nu aan zet om te bepalen of binnen deze kaders een opvanglocatie gerealiseerd kan worden. Zodra hier meer duidelijkheid over bestaat, kan de gemeente de vervolgstappen bepalen. Voor actuele informatie over dit onderwerp verwijzen we u graag naar www.gennep.nl/vluchtelingen en naar de gemeenterubriek in 1Gennep.